L I E V E …

Lieve Chinengers,

Als ik in de aanspreking “Beste” heb vervangen door “Lieve” is het omdat deze Nieuwsbrief over Liefde gaat.

Een aantal weken geleden volgde ik een workshop met Dr. Leonard Laskow over Unconditional Love. De mooie inzichten die ik daar kreeg, wil ik graag met jullie delen. Vooral omdat ze mijn beleving van Chi Neng Qigong nog hebben verdiept.

Die inzichten zijn treffend verwoord in een brief die Albert Einstein schreef naar zijn dochter Lieserl en die pas 20 jaar na zijn dood is gepubliceerd.
Luister maar wat moois hij, misschien wel de meest briljante wetenschapper aller tijden, daarin schrijft over de Liefde:

 

“There is an extremely powerful force that, so far, science has not found a normal explanation to… This universal force is love. 
When scientists looked for a unified theory of the universe they forgot the most powerful unseen force…
This force explains everything and gives meaning to life. This is the variable that we have ignored for too long…
After the failure of humanity in the use and control of the other forces of the universe that have turned against us, it is urgent that we nourish ourselves with another kind of energy…
Love is the one and only answer.” 

Vertaald luidt dat:

“Er is een uiterst sterke kracht, waarvoor de wetenschap totnogtoe geen gewone verklaring heeft gevonden… Deze universele kracht is de liefde.
Wanneer wetenschappers zochten naar een eenvormige theorie van het universum, hebben ze de sterkste, ongekende kracht vergeten…
Deze kracht verklaart alles en geeft betekenis aan het leven. Dit is de variabele die we al te lang over het hoofd hebben gezien…
Na het falen van de mensheid in het gebruik en de controle van de andere krachten van het universum die zich tegen ons hebben gekeerd, moeten we ons dringend voeden met een ander soort van energie…
Liefde is het enige echte antwoord.”

Wat betekent dat nu voor Chi Neng Qigong?
Wat betekent het dat Liefde de bron is van al wat bestaat, van kikkervisje tot het ijs van Antarctica, van babypanda tot melkwegstelsel?
Wat betekent het dat het de Liefde is die ons doet leven, bewegen, groeien, genezen?

We hebben het dan uiteraard niet over de romantische liefde, met een dinertje bij kaarslicht en ‘you&me for ever’, neen, we hebben het over de oneindige, totale, universele, onvoorwaardelijke Liefde die alles geschapen heeft.
In al dat geschapene kunnen wij energie de meest subtiele materialisatie van die Liefde noemen. De energie die door ons stroomt is niets minder dan de Liefde van de Eeuwige die ons in leven houdt en voortdurend herschept.

Wat dit betekent voor Chi Neng Qigong wordt duidelijk aan de hand van een eenvoudig staaltje logica:

          Liefde is energie
           In Chi Neng Qigong werken we met energie
 
Dus:   In Chi Neng Qigong werken we met Liefde